Federacija

Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (trump. LSDF) įkurta 2003 metais. Veikla atkurta 2015 metais. 

Federacijos tikslai yra kelti Lietuvos skraidančiojo disko bendruomenės sportinį meistriškumą, organizuojant tunyrus ir čempionatus, bei dalyvaujant nacionalinėse ir užsienio varžybose. Populiarinti skraidančiojo disko sportą, sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdą.

 

Dokumentai:

Įstatai - Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos istatai.pdf (priimti 2019.09.21, užregistruoti RC 2020.01.13)

Priedai:

Strategija:

Aukšto meistriškumo sporto programa:

 

Biudžetas:

 

VK susirinkimai:

Konferencijos:

Veiklos ataskaitos:

Nacionalinė rinktinė:

Federacijos el. paštas - lsdfederacija@gmail.com

Prezidentas - Ričardas Zareckis - ricardasz@gmail.com

 

LSDF Vykdomojo Komiteto (VK) nariai:

 

Nacionalinis komitetas:
lsdf.nacionalinis.vk@gmailc.om

Mindaugas Mendelis - mindaugas@mendelis.eu 
Barbora Kundelytė - barbora.kundelyte@gmail.com

 

Renginių komitetas:

Artūras Petrauskas - arturas.petrauskas@yahoo.com 
Linas Jakučionis - l.jakucionis@gmail.com 

 

Plėtros komitetas:

Kęstutis Bačkis - kestutisbackis@gmail.com 
Modestas Gauba -

 

Žaidimo dvasios (SOTG) komitetas:

Saulius Skripskas - saulius.skripskas@gmail.com 

 

Medijos komitetas:

Deimantė Norkutė - deimulen@gmail.com 

 

Teisės ir administravimo komitetas:

Ričardas Zareckis - ricardasz@gmail.com

Federacijos rekvizitai:

Pavadinimas: Lietuvos skraidančiojo disko federacija
Įmonės kodas: 195779848
Buveinė: Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Lietuva
Sąskaitos nr.: LT72 7044 0600 0393 0697
Bankas: AB SEB bankas
Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas: CBVILT2X

Klubai: 

 

Komandos pavadinimas

Klubas

Kontaktai

 

„DTS ultimate“ 

Vilnius

ZERO ULTIMATE
įm.k. 302580423

Barbora Kundelytė
+370 624 69375
dts.ultimate [et] gmail.com


„Kossmix“ 

Vilnius

Sporto klubas „Mixtūra“
įm.k. 303053826

Mindaugas Mendelis
+370 634 28359
mindaugas [et] mendelis.eu

Donatas Valevičius
+370 674 38676
donas.v [et] gmail.com

 

„Marių Meškos“ 

Klaipėda

Sporto klubas „Marių meškos“
įm.k. 302611228

Artūras Petrauskas
+370 653 77992
arturas.petrauskas[et]yahoo.com

 

„Skraidantys Drambliai“ 

Kaunas

„Skraidantys drambliai“
įm.k. 302739929

Mindaugas Likas
+370 612 83153
likasmindaugas[et]gmail.com

„Velniai“ 

Jurbarkas

Sporto Klubas „Velniai“
įm.k. 158750616

Saulius Lukonas
+370 615 16860
saulysl[et]yahoo.com

„Vorai“ 

Vilnius

Sporto klubas „Vorai“
įm.k. 225788770

Ričardas Zareckis
+370 612 55088
ricardasz[et]gmail.com

Kęstutis Bačkis
+370 659 92163
kestutisbackis[et]gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant narystės Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijoje organizacija privalo pateikti šiuos dokumentus: 

* Narystės paraišką (forma LSDF_parsymas_istoti_i_fed.docx)
* Informacija apie organizaciją/narį (forma - informacija apie narį.docx)
* Organizacijos pažymėjimo kopiją
* Organizacijos įstatų kopiją

Ultimeito naujienos spaudoje:

www.frisbee.lt/Apie-sporta ("Apie Ultimeitą spaudoje")

 

Federacijos:

Pasaulio skraidančiojo disko federacija (WFDF)
www.wfdf.org

Europos ultimeito federacija (EUF)
www.ultimatefederation.eu

Latvijos skraidančiojo disko federacija (LFF)
www.frisbee.lv

Estijos skraidančiojo disko federacija (EFDF)
www.frisbee.ee

Baltarusijos skraidančiojo disko federacija
www.frisbee.by 

Rusijos skraidančiojo disko federacija (RFDF)
www.175g.ru

 

Klubai:

 

Turnyrai:

Paplūdimio ultmeito turnyras "SUN BEAM"
https://sun-beam.mozello.lt/

Salės paplūdimio ultimeito turnyras "Winter Beach"
https://www.facebook.com/winterbeachtournament/

PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS:
Svetainė – internetinis Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos portalas, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.frisbee.lt;
LSDF – "Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija", Asociacija, juridinio asmens kodas 195779848, registruotos buveinės adresas - Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. pašto adresas - lsdfederacija@gmail.com.

Vartotojas – bet kuris užsiregistravęs prie Naujienlaiškio gavimo asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
Paslaugos – LSDF siūloma naujienlaiškio paslauga. Gali atsisrasti papildomų paslaugų ar keičiamos esamos, tad sąlygos gali būti nuolatos atnaujinamos ir sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais LSDF bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;
Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje (slapukai naudojami tik svetainės lankomumo analitiniams tikslams ir jie galioja tik 30 dienų);
Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie elektroniniu būdu užsiregistruoja naujienlaiškiui gauti suvedus savo kontaktinį elektroninį paštą, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
LSDF naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
1. Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.). Tiesioginės rinkodaros tikslais LSDF renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
Vartotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui lsdfederacija@gmail.com.

V. PASKYROS
LSDF Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje ir/arba Naujienlaiškyje, nes LSDF yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra LSDF Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos LSDF taikytinos taisyklės.
LSDF turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
1. Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
2. LTU_ultimate (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Instragram);

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
LSDF informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
1.1. jei yra Vartotojo sutikimas;
1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis LSDF pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS
Vartotojas suteikia teisę LSDF rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą LSDF rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. LSDF iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad LSDF turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į LSDF el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. LSDF įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į LSDF elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas gali kreiptis į LSDF el. paštu lsdfederacija@gmail.com.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LSDF užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. gruodžio 17 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

LSDF Vykdomojo Komiteto Rinkimai 2020

Nuo sekančios LSDF VK kadencijos įsigalios kiek patobulinta struktūra.

LSDF tam tikras veiklos sritis kuruos tam tikri komitetai. Komitetų vadovai bei pavaduotojai (jei numatyta) taps VK nariais. Tai nereiškia, kad kiekvienas komitetas priims svarbius LSDF klausimus vienas pats, tai reiškia, jog kiekvienas komitetas kuruos sau priskirtą sritį ir darbą joje. Komitetai teiks pasiūlymus VK ir dėl svarbiausių klausimų bus balsuojama, kaip ir anksčiau.

 

Komitetai ir kandidatai:

1.       Nacionalinis.

Mindaugas Mendelis (LSDF-VK-2020_Mindaugas_Mendelis.pdf)
Barbora Kundelytė (LSDF-VK-2020_Barbora_Kundelytė.pdf)

2.       Renginių.

Artūras Petrauskas (LSDF-VK-2020_Artūras_Petrauskas.pdf)
Linas Jakučionis (LSDF-VK-2020_Linas_Jakučionis.docx)

3.       Plėtros.

Kęstutis Bačkis (prisistatymo nepateikė)
Modestas Gauba (prisistatymo nepateikė)

4.       SOTG.

Saulius Skripskas (prisistatymo nepateikė)

5.       Media.

Deimantė Norkutė (LSDF-VK-2020_Deimantė_Norkutė.png)

6.       Teisės ir administravimo.

Ričardas Zareckis (LSDF-VK-2020_Ričardas_Zareckis.pdf)

 

Rinkimų sistema ir tvarka:

  • Kiekvienas žmogus iš federacijos narių gali teikti savo kandidatūrą į tam tikro komiteto vadovo postą. Teikdamas savo kandidatūrą, asmuo pateikia 1 psl. Prisistatymą, kuriame: trumpai apie save gyvenime ir sporte, jei anksčiau dalyvavo LSDF veikloj, trumpai ką nuveikė, didžiausia dalis turėtų būti – kodėl kandidatuoja į tam tikrą sritį ir ką joje sieks nuveikti.
  • Kiekvienas kandidatas gali kelti save ir į daugiau nei tik 1 komiteto vadovo postą, tiesiog reikės pateikti tiek prisistatymo laiškų, į kiek komitetų kandidatuojama.
  • Jei komiteto vadovas neišrenkamas – t.y. pvz. surenkama vienodai balsų, konferencijos metu lyderiaujantys į postą kandidatai pasisako trumpai dar kartą ir klubų atstovai perbalsuoja slapto balsavimo metu. Jei pvz. vienodai surenka antroji ir trečioji pozicijos, kur renkami 2 nariai, tai tvarka ta pati – po pasisakymo Konferencijoje klubų atstovai perbalsuoja slapto balsavimo metu.
  • Jei į kelių komitetų vadovų postus bus išrinktas tas pats asmuo, rinkimai į tą komitetą bus vykdomi konferencijos metu, klubų atstovai perbalsuoja slapto balsavimo metu.
  • Kiekvienas Klubas-federacijos narys turės tiek balsų, kiek kiekviename komitete reikia išrinkti narių. Pvz. Nacionaliniame 2 balsai kiekvienam klubui, Sotg – po 1 ir t.t.
  • Kiekviename komitete daugiausiai balsų surinkęs kandidatas tampa to komiteto pirmininku, antras (jei toks numatytas renkant) pavaduotoju.
  • Kiekvieno komiteto pirmininkai ir pavaduotojai tampa VK nariais ir turi balsavimo teisę VK veikloje. Komitetų nariai papildomais nariais formuoja savo komandas savo nuožiūra.
  • VK nariai iš savo tarpo renka Prezidentą tos pačios konferencijos metu.