Federacija

Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (trump. LSDF) įkurta 2003 metais. Veikla atkurta 2015 metais. 

Federacijos tikslai yra kelti Lietuvos skraidančiojo disko bendruomenės sportinį meistriškumą, organizuojant tunyrus ir čempionatus, bei dalyvaujant nacionalinėse ir užsienio varžybose. Populiarinti skraidančiojo disko sportą, sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdą.

 

Dokumentai:

Įstatai - Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos įstatai.pdf (priimti 2022.08.01, užregistruoti RC 2022.08.08)

Priedai:

Strategija:

Aukšto meistriškumo sporto programa:

Atsakomybė už manipuliaivmą sporto varžybomis ir brutalų elgesį varžybų metu (dokumentas)

 

Finansinės ataskaitos:

 

Biudžetas:

Audito ataskaitos

Aiškinamasis raštas:

VK susirinkimai:

Konferencijos:

Veiklos ataskaitos:

Nacionalinė rinktinė:

Federacijos el. paštas - lsdfederacija@gmail.com

 

LSDF Vykdomojo Komiteto (VK) nariai:

Prezidentas - Ričardas Zareckis - lsdfederacija@gmail.com

 

Nacionalinis komitetas:

lsdf.nacionalinis.vk@gmail.com

Mindaugas Mendelis - mindaugas@mendelis.eu 
Barbora Kundelytė - barbora.kundelyte@gmail.com

 

Renginių komitetas:

lsdfrenginiai@gmail.com 

Artūras Petrauskas - arturas.petrauskas@yahoo.com 
Linas Jakučionis - l.jakucionis@gmail.com 

 

Plėtros komitetas:

Kęstutis Bačkis - kestutisbackis@gmail.com 
Modestas Gauba -

 

Žaidimo dvasios (SOTG) komitetas:

Deimantė Norkutė - deimulen@gmail.com 

 

Medijos komitetas:

Artūras Čadas - arturascadas@gmail.com 

 

Teisės ir administravimo komitetas:

Ričardas Zareckis - lsdfederacija@gmail.com

Federacijos rekvizitai:

Pavadinimas: Lietuvos skraidančiojo disko federacija
Įmonės kodas: 195779848
Buveinė: Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Lietuva
Sąskaitos nr.: LT72 7044 0600 0393 0697
Bankas: AB SEB bankas
Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas: CBVILT2X

Lietuvos Ultimeito klubai: 

 

Komandos pavadinimas

Klubas

Kontaktai

 

„DTS ultimate“

Vilnius

ZERO ULTIMATE
įm.k. 302580423

Barbora Kundelytė
dts.ultimate [et] gmail.com

Baltic Dragons

Šiauliai

Sporto klubas Šiauliai ultimate
įm.k. 304974242

Karolis Novikovas
siauliai.ultimate [et] gmail.com

„Kossmix“

Vilnius

Sporto klubas „Mixtūra“
įm.k. 303053826

Mindaugas Mendelis
mindaugas [et] mendelis.eu

Donatas Valevičius
donas.v [et] gmail.com

„Marių Meškos“

Klaipėda

Sporto klubas „Marių meškos“
įm.k. 302611228

Artūras Petrauskas
arturas.petrauskas [et] yahoo.com

 

„Shooting Stars

Kaunas

„Shooting stars“
įm.k. 302456938
 

„Skraidantys Drambliai“

Kaunas

„Skraidantys drambliai“
įm.k. 302739929

Mindaugas Likas
likasmindaugas [et] gmail.com

„Velniai“

Jurbarkas

Sporto Klubas „Velniai“
įm.k. 158750616

Saulius Lukonas
saulysl [et] yahoo.com

„Vorai“

Vilnius

Sporto klubas „Vorai“
įm.k. 225788770

Ričardas Zareckis
ricardasz [et] gmail.com

Kęstutis Bačkis
kestutisbackis [et] gmail.com

Žalieji Velniai

Kaišiadorys

„Žalieji velniai“ 
įm.k. 303733854

Robertas Šustavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant narystės Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijoje organizacija privalo pateikti šiuos dokumentus: 

* Narystės paraišką (forma LSDF_parsymas_istoti_i_fed.docx)
* Informacija apie organizaciją/narį (forma - informacija apie narį.docx)
* Organizacijos pažymėjimo kopiją
* Organizacijos įstatų kopiją

Ultimeito naujienos spaudoje:

www.frisbee.lt/Apie-sporta ("Apie Ultimeitą spaudoje")

 

Federacijos:

Pasaulio skraidančiojo disko federacija (WFDF)
www.wfdf.org

Europos ultimeito federacija (EUF)
www.ultimatefederation.eu

Latvijos skraidančiojo disko federacija (LFF)
www.frisbee.lv

Estijos skraidančiojo disko federacija (EFDF)
www.frisbee.ee

 

Klubai:

 

Turnyrai:

Paplūdimio ultmeito turnyras "SUN BEAM"
https://sun-beam.mozello.lt/

Salės paplūdimio ultimeito turnyras "Winter Beach"
https://www.facebook.com/winterbeachtournament/

Uždarų patalpų turnyras "Vilnius Trophy"

Vilnius Trophy | Facebook

PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS:
Svetainė – internetinis Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos portalas, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.frisbee.lt;
LSDF – "Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija", Asociacija, juridinio asmens kodas 195779848, registruotos buveinės adresas - Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. pašto adresas - lsdfederacija@gmail.com.

Vartotojas – bet kuris užsiregistravęs prie Naujienlaiškio gavimo asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
Paslaugos – LSDF siūloma naujienlaiškio paslauga. Gali atsisrasti papildomų paslaugų ar keičiamos esamos, tad sąlygos gali būti nuolatos atnaujinamos ir sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais LSDF bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;
Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje (slapukai naudojami tik svetainės lankomumo analitiniams tikslams ir jie galioja tik 30 dienų);
Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie elektroniniu būdu užsiregistruoja naujienlaiškiui gauti suvedus savo kontaktinį elektroninį paštą, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
LSDF naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
1. Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.). Tiesioginės rinkodaros tikslais LSDF renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
Vartotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui lsdfederacija@gmail.com.

V. PASKYROS
LSDF Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje ir/arba Naujienlaiškyje, nes LSDF yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra LSDF Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos LSDF taikytinos taisyklės.
LSDF turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
1. Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
2. LTU_ultimate (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Instragram);

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
LSDF informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
1.1. jei yra Vartotojo sutikimas;
1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis LSDF pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS
Vartotojas suteikia teisę LSDF rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą LSDF rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. LSDF iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad LSDF turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į LSDF el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. LSDF įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į LSDF elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas gali kreiptis į LSDF el. paštu lsdfederacija@gmail.com.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LSDF užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. gruodžio 17 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

LSDF Vykdomojo Komiteto Rinkimai 2020

Nuo sekančios LSDF VK kadencijos įsigalios kiek patobulinta struktūra.

LSDF tam tikras veiklos sritis kuruos tam tikri komitetai. Komitetų vadovai bei pavaduotojai (jei numatyta) taps VK nariais. Tai nereiškia, kad kiekvienas komitetas priims svarbius LSDF klausimus vienas pats, tai reiškia, jog kiekvienas komitetas kuruos sau priskirtą sritį ir darbą joje. Komitetai teiks pasiūlymus VK ir dėl svarbiausių klausimų bus balsuojama, kaip ir anksčiau.

 

Komitetai ir kandidatai:

1.       Nacionalinis.

Mindaugas Mendelis (LSDF-VK-2020_Mindaugas_Mendelis.pdf)
Barbora Kundelytė (LSDF-VK-2020_Barbora_Kundelytė.pdf)

2.       Renginių.

Artūras Petrauskas (LSDF-VK-2020_Artūras_Petrauskas.pdf)
Linas Jakučionis (LSDF-VK-2020_Linas_Jakučionis.docx)

3.       Plėtros.

Kęstutis Bačkis (prisistatymo nepateikė)
Modestas Gauba (prisistatymo nepateikė)

4.       SOTG.

Saulius Skripskas (prisistatymo nepateikė)

5.       Media.

Deimantė Norkutė (LSDF-VK-2020_Deimantė_Norkutė.png)

6.       Teisės ir administravimo.

Ričardas Zareckis (LSDF-VK-2020_Ričardas_Zareckis.pdf)

 

Rinkimų sistema ir tvarka:

  • Kiekvienas žmogus iš federacijos narių gali teikti savo kandidatūrą į tam tikro komiteto vadovo postą. Teikdamas savo kandidatūrą, asmuo pateikia 1 psl. Prisistatymą, kuriame: trumpai apie save gyvenime ir sporte, jei anksčiau dalyvavo LSDF veikloj, trumpai ką nuveikė, didžiausia dalis turėtų būti – kodėl kandidatuoja į tam tikrą sritį ir ką joje sieks nuveikti.
  • Kiekvienas kandidatas gali kelti save ir į daugiau nei tik 1 komiteto vadovo postą, tiesiog reikės pateikti tiek prisistatymo laiškų, į kiek komitetų kandidatuojama.
  • Jei komiteto vadovas neišrenkamas – t.y. pvz. surenkama vienodai balsų, konferencijos metu lyderiaujantys į postą kandidatai pasisako trumpai dar kartą ir klubų atstovai perbalsuoja slapto balsavimo metu. Jei pvz. vienodai surenka antroji ir trečioji pozicijos, kur renkami 2 nariai, tai tvarka ta pati – po pasisakymo Konferencijoje klubų atstovai perbalsuoja slapto balsavimo metu.
  • Jei į kelių komitetų vadovų postus bus išrinktas tas pats asmuo, rinkimai į tą komitetą bus vykdomi konferencijos metu, klubų atstovai perbalsuoja slapto balsavimo metu.
  • Kiekvienas Klubas-federacijos narys turės tiek balsų, kiek kiekviename komitete reikia išrinkti narių. Pvz. Nacionaliniame 2 balsai kiekvienam klubui, Sotg – po 1 ir t.t.
  • Kiekviename komitete daugiausiai balsų surinkęs kandidatas tampa to komiteto pirmininku, antras (jei toks numatytas renkant) pavaduotoju.
  • Kiekvieno komiteto pirmininkai ir pavaduotojai tampa VK nariais ir turi balsavimo teisę VK veikloje. Komitetų nariai papildomais nariais formuoja savo komandas savo nuožiūra.
  • VK nariai iš savo tarpo renka Prezidentą tos pačios konferencijos metu.

 

Paskelbti draudžiamų medžiagų ir metodų sąrašo pakeitimai

 

Spalio 1 dieną paskelbtas Pasaulinės antidopingo agentūros Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašo atnaujinimas, kuris įsigalios nuo 2023 metų sausio 1 dienos.  Draudžiamosiomis medžiagomis sporte laikomos tokios medžiagos, kurios pagerina ar gali pagerinti sporto rezultatus, žaloja sportininko sveikatą ir kenkia sporto dvasiai.

Svarbiausias pakeitimas Pasaulinės antidopingo agentūros Draudžiamųjų medžiagų ir metodu sąraše yra   tramadolio (opioidinio analgetiko) įtraukimas į jį.  Pasaulinės antidopingo agentūros ekspertai, po kelis metus trukusio stebėjimo kaip medžiagos vartojimas gali veikti sportinius rezultatus, nusprendė, kad ši medžiaga bus draudžiama visose sporto šakose varžybų metu, nes yra didelė rizika atsirasti priklausomybei opioidams,  bei didelė mirtino perdozavimo rizika. Kadangi ši medžiaga  priskiriama vaistams, draudimas vartoti įsigalios tik nuo 2024 metų sausio 1 dienos. Svarbu paminėti, kad skiriant tramadolį  gydymo tikslams, sportininkai gali kreiptis į agentūrą dėl Leidimo vartoti gydymui (daugiau informacijos čia).

Nepaisant keleto nacionalinių antidopingo agentūrų prašymų peržiūrėti THC – tetrahidrokanbinolio – aktyvaus kanapių junginio draudimą varžybų metu, Pasaulio antidopingo  agentūros ekspertų grupė nusprendė, jog ši medžiaga kelia didelę grėsmę sportininkų, ypač jaunų, sveikatai,  gali sukelti negrįžtamus nervų sistemos pokyčius. Taip pat neatmetama galimybė, kad THC tam tikrais atvejais gali pagerinti sportinius rezultatus, o jos vartojimas kelia grėsmę kitų sportininkų saugumui, bei sporto dvasiai, todėl ši medžiaga išlieka draudžiamųjų medžiagų varžybų metu sąraše ir priskiriama medžiagoms, kuriomis piktnaudžiaujama.

Daugiau informacijos anglų kalba ir pilnus pakeitimus galite rasti: https://www.wada-ama.org/en/news/wada-publishes-2023-prohibited-list

https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/2023-prohibited-list


WADA’s 2023 Prohibited List now in force

The 2023 WADA list of prohibited substance and methods has come into force on 1 January 2023. WADA informs as follows:

The World Anti-Doping Agency (WADA) wishes to remind athletes and all other stakeholders that the 2023 List of Prohibited Substances and Methods (List) enters into force today (1 January). The 2023 List was approved by WADA’s Executive Committee (ExCo) during its meeting on 23 September 2022 and was first published on 29 September 2022.

 

Major Modifications for 2023
 
All Major Modifications for 2023 are outlined in the 2023 Summary of Major Modifications and Explanatory Notes
 

Major Modification concerning tramadol for 2024
 
It should be noted that, also on 23 September, the ExCo endorsed the recommendation by WADA’s List Expert Advisory Group to prohibit the narcotic tramadol in competition, effective 1 January 2024. 
 
The delay in implementation is to provide an additional year for broad communication and education of athletes, their entourage and medical personnel so that there is a better understanding of the practical implementation of tramadol prohibition in competition.
 
It will also give time to the scientific community to adjust the exact procedural details so that fairness can be ensured for athletes. In addition, it gives sports authorities time to develop educational tools for athletes, and for medical and support personnel to address the safe use of tramadol for clinical purposes within anti-doping.
 
Tramadol has been on WADA’s Monitoring Program and data gathered through that program have indicated significant use in sports. Tramadol abuse, with its dose-dependent risks of physical dependence, opiate addiction and overdoses in the general population, is of concern and has led to it being a controlled drug in many countries. Research studies funded by WADA, as referenced in the Explanatory Note have also confirmed the potential for tramadol to enhance sports performance.

The prohibited list can be found here:

2023 List of Prohibited Substances and Methods

 

Languages and Formats
 
The 2023 Prohibited List; the 2023 Summary of Modifications and Explanatory Notes; and the 2023 Monitoring Program are available for download on WADA’s website in English, French and Spanish. The List is also available in Catalan, Croatian, Danish, German and Greek.
 
Stakeholders wishing to translate the List into other languages are kindly asked to signal their interest to code@wada-ama.org. WADA will then provide the necessary files and, once the translation is finalized, will make the translated List available on the Agency’s website.
 
The List’s mobile-friendly digital edition can be accessed here.