Federacija

Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (trump. LSDF) įkurta 2003 metais. Veikla atkurta 2015 metais. 

Federacijos tikslai yra kelti Lietuvos skraidančiojo disko bendruomenės sportinį meistriškumą, organizuojant tunyrus ir čempionatus, bei dalyvaujant nacionalinėse ir užsienio varžybose. Populiarinti skraidančiojo disko sportą, sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdą.

 

Dokumentai:

Įstatai - Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos istatai.pdf (priimti 2019.09.21, užregistruoti RC 2020.01.13)

Priedai:

Strategija:

Biudžetas - biudzetas 2019.pdf

 

VK susirinkimai:

Konferencijos:

Veiklos ataskaitos:

Rinktinė:

Mūsų el. paštas - lsdfederacija@gmail.com

 

LSDF kontaktiniai asmenys:

 

Ričardas Zareckis

ricardasz@gmail.com

Federacijos prezidentas

 

Artūras Petrauskas

arturas.petrauskas@yahoo.com 

Federacijos Vykdomojo komiteto sekretorius

 

Barbora Kundelytė

barbora.kundelyte@gmail.com

Federacijos Vykdomojo komiteto narė

 

Gintarė Petrauskaitė

petr.gintare@gmail.com 

Federacijos Vykdomojo komiteto narė

Konsultantė žaidimo taisyklių klausimais

 

Karolis Novikovas

karolis.nov@gmail.com 

Federacijos Vykdomojo komiteto narys

 

Mindaugas Mendelis

mindaugas@mendelis.eu 

Federacijos Vykdomojo komiteto narys

 

Robertas Šustavičius

robertassustavicius@gmail.com 

Federacijos Vykdomojo komiteto narys

 

Ernestas Vysockis

Federacijos Vykdomojo komiteto narys

 

Julija Petrovaitė

julija.petrovaite@gmail.com 

Federacijos Vykdomojo komiteto narė

 

 

 

Federacijos rekvizitai:

Pavadinimas: Lietuvos skraidančiojo disko federacija
Įmonės kodas: 195779848
Buveinė: Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Lietuva
Sąskaitos nr.: LT72 7044 0600 0393 0697
Bankas: AB SEB bankas
Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas: CBVILT2X

Klubai: 

 

Komanda

Klubas

Kontaktai

 

„Drop That Smile“ 

(buvusi "Bubblicious"„Zero“, „Double Z“)
Vilnius

ZERO ULTIMATE, asociacija
įm.k. 302580423

2018 metai
Narių skaičius: 12
Iš jų merginų: 11

2017 metai
Narių skaičius: 13
Iš jų merginų: 12

2016 metai
Narių skaičius: 17
Iš jų merginų: 16

Asmuo kontaktams:
Barbora Kundelytė
+370 624 69375
barbora.kundelyte [et] gmail.com

Kapitonas:
Barbora Kundelytė
+370 624 69375
barbora.kundelyte [et] gmail.com

„Kossmix“ 

(buvusi "Mixtūra")

Vilnius

Sporto klubas „Mixtūra“
įm.k. 303053826

2018 metai
Narių skaičius: 18
Iš jų merginų: 4

2017 metai
Narių skaičius: 13
Iš jų merginų: 3

2016 metai
Narių skaičius: 12
Iš jų merginų: 3

Kapitonas:
Mindaugas Mendelis
+370 634 28359
mindaugas [et] mendelis.eu

Vadovas:
Donatas Valevičius
+370 674 38676
donas.v [et] gmail.com

„Marių Meškos“ 

Klaipėda

Sporto klubas „Marių meškos“
įm.k. 302611228

2018 metai
Narių skaičius: 14
Iš jų merginų: 3

2017 metai
Narių skaičius: 15
Iš jų merginų: 2

2016 metai
Narių skaičius: 15
Iš jų merginų: 4

 

Asmuo kontaktams:
Aidas Figoras
+370 601 31038
aidasfigoras[et]gmail.com

Vadovas:
Artūras Petrauskas
+370 653 77992
arturas.petrauskas[et]yahoo.com

 

„Skraidantys drambliai“ 

Kaunas

VšĮ „Skraidantys drambliai“
įm.k. 302739929

2018 metai
Narių skaičius: 10
Iš jų merginų: 5

2017 metai
Narių skaičius: 12
Iš jų merginų:

2016 metai
Narių skaičius: 15
Iš jų merginų: -

Kapitonas:
Mindaugas Likas
+370 612 83153
likasmindaugas[et]gmail.com

Vadovas:
Romanas Zykus
+370 672 14901

„Velniai“ 

Jurbarkas

Sporto Klubas „Velniai“
įm.k. 158750616

2018 metai (ne LSDF nariai)
Narių skaičius: - 
Iš jų merginų: -

2017 metai (ne LSDF nariai)
Narių skaičius: -
Iš jų merginų: -

2016 metai
Narių skaičius: 12
Iš jų merginų: -

Kapitonas-Vadovas:
Saulius Lukonas
+370 615 16860
saulysl[et]yahoo.com

„Vorai“ 

Vilnius

Sporto klubas „Vorai“
įm.k. 225788770

2018 metai
Narių skaičius: 16 
Iš jų merginų: 0

2017 metai
Narių skaičius: 12
Iš jų merginų: ??

2016 metai
Narių skaičius: 22
Iš jų merginų: 7

Asmuo kontaktams:
Aistis Pikūnas
+370 699 09447
aistispikunas[et]gmail.com

Kapitonas:
Ričardas Zareckis
ricardasz[et]gmail.com

Vadovas:
Kęstutis Bačkis
+370 659 92163
kestutisbackis[et]gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant narystės Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijoje organizacija privalo pateikti šiuos dokumentus: 

* Narystės paraišką (forma LSDF_parsymas_istoti_i_fed.docx)
* Informacija apie organizaciją/narį (forma - informacija apie narį.docx)
* Organizacijos pažymėjimo kopiją
* Organizacijos įstatų kopiją

Lėkščiasvydžio naujienos spaudoje:
www.frisbee.lt/Apie-sporta ("Apie Ultimeitą spaudoje")

Federacijos:
Pasaulio skraidančiojo disko federacija (WFDF)
www.wfdf.org

Europos lėkščiasvydžio federacija (EUF)
www.ultimatefederation.eu

Latvijos skraidančiojo disko federacija (LFF)
www.frisbee.lv

Estijos skraidančiojo disko federacija (EFDF)
www.frisbee.ee

Baltarusijos skraidančiojo disko federacija
www.frisbee.by 

Rusijos skraidančiojo disko federacija (RFDF)
www.175g.ru

PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS:
Svetainė – internetinis Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos portalas, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.frisbee.lt;
LSDF – "Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija", Asociacija, juridinio asmens kodas 195779848, registruotos buveinės adresas - Jonažolių g. 9-43, LT-04139 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. pašto adresas - lsdfederacija@gmail.com.

Vartotojas – bet kuris užsiregistravęs prie Naujienlaiškio gavimo asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
Paslaugos – LSDF siūloma naujienlaiškio paslauga. Gali atsisrasti papildomų paslaugų ar keičiamos esamos, tad sąlygos gali būti nuolatos atnaujinamos ir sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais LSDF bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;
Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje (slapukai naudojami tik svetainės lankomumo analitiniams tikslams ir jie galioja tik 30 dienų);
Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie elektroniniu būdu užsiregistruoja naujienlaiškiui gauti suvedus savo kontaktinį elektroninį paštą, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
LSDF naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
1. Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.). Tiesioginės rinkodaros tikslais LSDF renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
Vartotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui lsdfederacija@gmail.com.

V. PASKYROS
LSDF Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje ir/arba Naujienlaiškyje, nes LSDF yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra LSDF Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos LSDF taikytinos taisyklės.
LSDF turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
1. Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacija (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
2. LTU_ultimate (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Instragram);

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
LSDF informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
1.1. jei yra Vartotojo sutikimas;
1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis LSDF pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS
Vartotojas suteikia teisę LSDF rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą LSDF rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. LSDF iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad LSDF turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į LSDF el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. LSDF įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į LSDF elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas gali kreiptis į LSDF el. paštu lsdfederacija@gmail.com.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LSDF užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. gruodžio 17 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.